TÍNH NĂNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1. Tải phần mềm IVATNM từ website: http://nguyenminhvat.vn

2. Đăng ký tài khoản, nhập đầy đủ thông tin:

3. Video hướng dẫn đăng ký tài khoản IVATNM: