QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ IVATNM

 

Bước 1: Khai báo ban đầu: (Tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử) cung cấp thông tin, đăng ký sử dụng gói dịch vụ với nhà cung cấp Nguyễn Minh. Qua Email: dvkh@nguyenminhgroup.com, admin@nguyenminhgroup.com – Email: innguyenminh@gmail.com,
Điện thoại: 028 6681 0347 – 0907 757 619

Bước 2: Nhận tài khoản sử dụng hóa đơn điện tử do Nguyễn Minh cung cấp.

Bước 3: Khai báo thông tin, khởi tạo mẫu hóa đơn do Nguyễn Minh cung cấp. Tải phần mềm từ website:nguyenminhvat.vn.

Bước 4: Đăng ký phát hành và sử dụng với cơ quan thuế, trong đó bao gồm các nội dung sau:

–     Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi trực tiếp đến cơ quán thuế quản lý(Nguyễn Minh cung cấp biểu mẫu).

–     Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử với số lượng hóa đơn và mẫu số theo quy định(Nguyễn Minh cung cấp mẫu hóa đơn).

Bước 5: Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận, Tổ chức phát hành hóa đơn tra cứu thông tin phát hành hóa đơn điện tử tại website của Tổng Cục Thuế : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 6: Sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa dịch vụ trên tài khoản đã đăng ký. Tra cứu hóa đơn từ website: nguyenminhvat.vn .

Bước 7: Thực hiện báo cáo: Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quy định của BTC, và theo yêu cầu của cơ quan thuế quản lý. Tại phần mềm nguyenminhivat hỗ trợ xuất ra file xml và excel, PDF báo cáo: BC26, bảng kê hóa đơn bán ra, Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

CÁC PHẦN MỀM CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN THUẾ

TẢI PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ULTRAVIEW click vào đây ==> : ULTRAVIEWER 6.2

CÁC BIỂU MẪU ĐẶT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. Click vào đây Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
  2. Click vào đây Mẫu Hợp đồng sử dụng hóa đơn điện tử